Balluff slaví 100 let od založení firmy

V listopadu 2021 oslavila společnost Balluff sté výročí od svého založení. Firma, kterou v roce 1921 založil Gebhard Balluff a které i po sto letech stále nese jméno svého zakladatele, vznikla v Neuhausenu v Německu jako dílna na opravu kol, motocyklů a šicích strojů. V průběhu let se společnost soustředila na výrobu přesných mechanických dílů, za války vyráběla díly pro letadla. V roce 1940 předává Gebhard Balluff vedení společnosti svému zeti Eduardu Hermlemu. V těžkém poválečném období mu připadá obtížný úkol - zajistit budoucnost společnosti. Aby tento úkol splnil, vyrábí firma vše, co jí k tomu může pomoci, včetně například kuchyňského lisu na špecle. Po těchto obtížných letech začíná firma vyrábět přesné díly pro automobilový průmysl, například vahadla pro legendární formuli "Silver Arrow" Mercedes Benz. Možná by se společnost věnovala této činnosti dodnes, ale okolnosti přehodily výhybku na cestě jiným směrem…

 

Společnost Heller vyrábějící obráběcí stroje, sídlící v nedalekém Nürtingenu, hledala partnera pro výrobu elektromechanických ovládacích prvků. Obrátila se tedy na Eduarda Hermleho, zda tento úkol jeho firma zvládne a dokáže vyrobit pro jejich stroje spínače s vysokou přesností spínání. Hermle se svým týmem tento úkol přijal, čímž obrátil kormidlo směřování společnosti novým, a dosud neprobádaným, směrem. Aniž by to v ten okamžik kdo tušil, rozhodnutím spolupracovat s firmou Heller položil základní kámen přestavbě společnosti Balluff v jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců senzorové techniky.

 

S jejich výrobky se můžeme setkat téměř na každém kroku, od hi-tech senzorů v laboratorním prostředí po senzory v hutním průmyslu, kde tyto senzory musí odolat i těm nejnáročnějším podmínkám. Dnes má společnost pobočky po celém světě a spoluurčuje trend, kterým se tento obor bude dále vyvíjet. Společnost Balluff, která je stále firmou rodinnou, v těchto dnech slaví sté výročí od svého vzniku. My jí blahopřejeme a přejeme hodně zdaru do dalších 100 let.